פתרון תורה פרשת ויקח קרח

פתרון תורה פרשת ויקח קרח

  

[עמוד 160] ויקח קרח
בטח בעשרו הוא יפול וג' חלק לבם עתה יאשמו וג'
אל אדון השלום
במרומיו עושה שלום
גידל לעמו דרך השלום
דגול עמו פחד ושלום
ככ' המשל ופחד עמו וג'
הוא אלוה כל דעות
ולשבתו מתח יריעות
זך אין לפניו טורח יגיעות
חינך עמו להלך בצניעות
שנ' הגיד לך אדם מה טוב וג'
טובים נוצרים אמריו
יהירים ממרים דבריו
כלה עושה עם כל צריו
לובש נקמה להאביד עריו
כמו שכת' אל קנא ונוקם ה' וג'
משה עשה נוראים
נבחר הוא מכל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.