פתח עינים מסכת אבות פרק ו

פתח עינים מסכת אבות פרק ו

  

משנה א
שנו חכמים בלשון המשנה עיין מ"ש בעניותנו בקונטריס דברים אחדים דרוש י"א בס"ד ודרוש ל': ודע שפירוש הרמב"ם לפרק זה אשר במשניות עם פי' הרמב"ם ובש"ס. פירוש פרק זה אינו מהרמב"ם כאשר יכיר המעיין ממטבע הלשון ועוד יראה הרואה שהוא מועתק מפירוש רש"י למסכת זו הגם שיש קצת שינוי. ועל הרוב שהרמב"ם לא פירש אלא ה' פרקי שהם משניות ואחריו החזיק גם רבינו עובדיה. אלא שהמעתיקים אחרונים או המדפיסים לקחו פי' רש"י לפרק זה וסמכוהו לפי' הרמב"ם כנ"ל פשוט:
משנה ב
אריב"ל בכל יום ויום בת קול וכו' עמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.