פרקי משה על אבות פרק ו

פרקי משה על אבות פרק ו

  

משנה א
שנו חכמים בלשון המשנה וכו'. הנה הפרק הששי הזה, אשר קראוהו פרק קנין תורה, יסודתו בהררי קדש תהלת גדולת תורתינו הקדושה, ועם היות שאיננו מיוחד למסכת אבות, כי מסכת אבות כלה משניות, והפרק הזה ברייתות ומאמרי רז"ל, תזל כטל אמרתם, ספיר גזרתם, במעלת התורה ולומדיה כללותיה ופרטיה, ראיתי לפרשו גם הוא, כאשר הסכימו לפרשו כל המפרשים ראשונים ואחרונים, להיותו חתימת סתימת כל מה שקדם במה שבא בו משבח התורה ולומדיה, ובכן אבוא לפרשו בס"ד.
אמר שנו חכמים בלשון המשנה כו', להיות כי למה שנתבאר בפרקים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.