פרי האדמה הלכות גירושין פרק ט

פרי האדמה הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ה
[ה] ומה בין מגרש על תנאי לזה שקבע זמן לגרושין כו'. עיין מ"ש במקום אחר בנוסח אשר נכתב אחרי הגט ש"מ על תנאי לענין שיניחו הנז' בידה דוקא ועיין כנסת הגדולה קמ"א הגהת ב"י ל"ד ובסימן קמ"ה הגהת הטור ועיין כנה"ג סימן קמ"ג הגהת הטור אות מ"ו יע"ש:
בשלישי בשבת שמנה ימים לירח כסלו שנת התק"י לבריאת עולם סדרנו גט ח' דוד ן' משה לאשתו מזל טוב בת יוסף בשלישי מלא כי כן כתוב בז' ימי בראשית שמנה ולא בשמנה וכן בשנים אין כותבין בית וכמ"ש הגט פשוט סימן קכ"ו ס"ק י"ו ושמנה חסר יען במסורת מנה ו' מל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.