פרי האדמה הלכות גזלה ואבדה פרק א

פרי האדמה הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה א
[א] עיין מה שכתבתי במציעא דף ס"א:

הלכה ב
[ב] עיין מה שכתבתי בפ"ב מהל' גניבה דין א':

הלכה ה
[ה] אפילו גזל קורה וכו'. עיין מה שכתבתי בפ' זה דין י"ג:

הלכה ט
[ט] כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר שיקנהו ממנו והפציר בו והכביר עליו רעים עד שלקחו ממנו אע"פ שנתן לו דמים הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לא תחמוד ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה ואינו עובר עד שיקח אותו חפץ שחמד כענין שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.