פסקי תוספות מכות פרק א - כיצד העדים

פסקי תוספות מכות פרק א - כיצד העדים

  

א רבי לא שנה לתלמידיו כסדר אלא איש כל הישר בעיניו ואחר כך סידרן כסדר: (זהו בשבועות דף ב' ע"ב ד"ה מכדי):
ב אשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת אי לא דמסייע לה: ד"ה מעידין: דף ג
ג ר"ח פירש דכל איכא דאמרי טפל ללשון ראשון:
ד ר"ת פסק המלוה לעשר שנים אין שביעית משמטתו: ד"ה איכא: ע"ב
ה שרי למברז חביתא בבורטיא (ד"ז בשבת קמו ע"ש):
ו בית צואר בחתיכה אחרת התפור' לחלוק אין לפתחה:
ז מקוה שלם אין נפסל משום מים שאובין:
ח מטבילין כלים אגב מימיו לטהרו: ד"ה תניא: דף ד
ט חבי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.