פנים יפות דברים פרשת כי תצא פרק כה

פנים יפות דברים פרשת כי תצא פרק כה

  

(א) והצדיקו את הצדיק וגו'. לפי פשוטו י"ל לפי שאמר ונגשו אל המשפט ושפטום ונגשו אל המשפט לרצונם ושפטום בע"כ, ואמרו חז"ל [אבות פ"א מ"ח] כשיהיו בעלי דינין עומדין לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכשנפטרים יהיו בעיניך כצדיקים כשקבלו עליהם את הדין, והיינו דאמר והצדיקו את הצדיק אף כשעומדין לפניך הם בעיניך כרשעים, אבל אחר שקבלו עליהם את הדין יהיו בעיניך כצדיקים, ואם לא קבלו את הדין כמו שאמר ושפטום בע"כ, כבר אחז"ל בכתובות דפ"ו [ע"א] דפריעת ב"ח מצוה, במה דברים אמורים במצות ל"ת, אבל במצות עשה מכין אותו עד שת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.