פירוש רש"י על אבות פרק ו

פירוש רש"י על אבות פרק ו

  

משנה א
שנו חכמים. בלשון המשנה כלומר ברייתא היא ובלשון המשנה היא שנויה אבל אינה משנה ומה שנו ר"מ אומר וכו' ולפי שעד עכשיו כל הפרקים משנה לפיכך הוצרך להודיע שמכאן ואילך ברייתא היא ומתוך שהללו דברי הגדה הן ומספרות בעסק ת"ת נהגו לאומרן בבית הכנסת עם שאר פרקים הללו של מס' אבות: זוכה לדברים הרבה. להיות צדיק וחסיד כדלקמן. נ"א מצות הרבה אלו בשבילו הוא: כדאי הוא לו. כלומר שנברא בשבילו וכן הוא אומר כי זה כל האדם. ונקרא ריע ולי מה יקר רעיך אל: אהוב. ישליו אוהבך ואומר שלום רב לאוהבי תורתך. נ"א לה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.