פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נדה פרק א

פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נדה פרק א

  

[א] אמר מלת כל לאפוקי משטת ר' אליעזר האומר ארבע נשים בלבד דיין שעתן, לפיכך אמר שמאי כל הנשים דיין שעתן רוצה לומר שאם היתה מתעסקת בטהרות וראתה דם לא נאמר שמא כבר עבר זמן מאז שנטמאת ויהיו כל הטהרות שעסקה בהן טמאות, וזה הוא דין תורה, אבל הלל עשה סייג לדבריו ואמר מפקידה לפקידה אפילו לימים הרבה שאם בדקה עצמה ביום ראשון דרך משל ומצאה עצמה טהורה ונשארה עד יום חמישי ובדקה עצמה ומצאה עצמה טמאה, הרי כל הטהרות שנתעסקה בהן מזמן הפקידה ביום ראשון עד פקידה זו השניה כולן טמאות לדעת הלל, וזו היא החומרא שה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.