עקידת יצחק שמות שער מח (פרשת תרומה)

עקידת יצחק שמות שער מח (פרשת תרומה)

  

יבאר התועלות המגיעות ליחס לו יתברך בואו במשכן עם היותו נמנע אצל השכל. וההוראות אשר במעשה המשכן מתמונת העולם וחדושו כנדבת רוח י"י ואופני הנהגתו:
פרשת ויקחו לי תרומה:
במדרש (ש"ר פ' מ"ט) ה"הד (שיר ד') מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. מים רבים אלו אומות העולם שנאמר (ישעי' ז') הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון שאפי' יתקבצו כל אומות העול' לבטל את האהבה אשר בין ישראל לאביהן שבשמים לא יוכלו ה"הד מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה כמה דאת אמר (מלאכי' א') אהבתי אתכם אמר ה'. ונהרות לא ישט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.