עקידת יצחק במדבר שער עח (פרשת קרח)

עקידת יצחק במדבר שער עח (פרשת קרח)

  

יבאר עוצם חטא קרח. ויבאר בהכרת עצם האנשים החטאים ודרך הנצוח אשר לקחו למחלוקתם. ואיך עלה בידם הפך כונתם:
פרשת ויקח קרח
דרש רבא מאי דכתיב שמש ירח עמד זבולה (חבקוק ג') מגיד שעלו שמש וירח אל זבול ואמרו לפני הקב"ה רבש"ע אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצא עד שזרק הקב"ה עליהם חצים ואמר להם לכבודי לא מחיתם ולכבוד בשר ודם מחיתם הדא הוא דכתיב לאור חצך יהלכו (שם). והאידנא עד דמחו להו לא נפקי במדרשות ובהגדת נדרים (ל"ט ב):
מן המלאכה ומהטבע גם מחכמת התורה האלהית מצינו שהדבר כל עו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.