עלי תמר פאה פרק ח

עלי תמר פאה פרק ח

  

הלכה א
אמר ר"י למה נקראו שמן נמושות שהן באין בסוף. והוא משורש מוש שענינו העתקה ממקום למקום לאט לאט כמ"ש בספרי המדקדקים, ונקראו הזקנים נמושות שלא במרוצה ילכו כנערים ולא יעופו אלא שזזים לאט לאט ממקום למקום ולפיכך באים בסוף. ברם אבא שאול ראה בזה פגיע בזקנים ולפיכך קרא להם משושות שענינו שהם הולכים לאט מפני שממשמשים ובודקים המקום לאט לאט באופן יסודי והר"ז כבוד לזקנים שמעשיהם הוא באופן יסודי. ואכן היו כמה תנאים שקבלו את המונח של אבא שאול ותני משושות, שהם ממשמשים המקום מתון מתון ולא בחפזון י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.