ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא צד

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא צד

  

(צד) ואל העם תאמר התקדשו למחר, אין התקדשו אלא התקינו עצמכם לפורענות כשם שהוא אומר התיקם כצאן לטבחה והקדישם ליום הריגה (ירמיה יב ג) ואומר קדשו צום קראו עצרה (יואל ב טו) ואומר וקדשתי עליך משחיתים איש וכליו (ירמיה כב ז).
כי בכיתם באזני ה' לאמר מי יאכילנו בשר לא יום אחד תאכלו עד חודש ימים, בכשרים הוא אומר עד חודש ימים כשמתמצים ומתמטים על מטותיהם ואח"כ היתה נשמתם יוצאה ברשעים הוא אומר הבשר עודנו בין שיניהם כיון שהיה נותנו לתוך פיו לא היה מגיע לפוסקו עד שנשמתו יוצאה: והיה לכם לזרא שתהו מרחי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.