ספרא צו פרשה ב סוף פרק ב

ספרא צו פרשה ב סוף פרק ב

  

(א) זאת תורת המנחה לבית עולמים, זאת אינה נוהגת בבמה, תורת המנחה תורה אחת לכל המנחות שיהו טעונות שמן ולבונה.
(ב) וכי מנין יצאו מכלל שנאמר ויצק עליה שמן ונתת עליה לבונה והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו, יכול אין טעונה שמן ולבונה אלא מנחות ששיריהם נאכלים, מנחות שאין שיריהם נאכלין מנין ת"ל תורת המנחה, תורת אחת לכל המנחות שיהו טעונות שמן ולבונה.
(ג) אמר רבי עקיבא מה מצינו שלא חלק הכתוב בין מנחת חוטא של ישראל למנחת חוטא של כהנים ללתיתין לא נחלוק בין מנחת נדבה של ישראל למנחת נדבה של כהנים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.