ספרא מצורע פרשה א תחילת פרק א

ספרא מצורע פרשה א תחילת פרק א

  

(א) וצוה הכהן ציווי בכהן ושחיטה בכל אדם דברי רבי יהודה בר' יוסי, רבי אומר אף שחיטה בכהן.
(ב) ושחט את הציפור האחת, האחת שבשתים, האחת הברורה שבשתים האחת שאם מתה אחת מהם או שנעשת טריפה יקח זוג לשנייה.
(ג) האחת אל כלי חרס ואין שתיהם אל כלי חרס, והלא דין הוא מה אם במקום שלא כשרו משם לשם כשרו לעירובים, כאן שכשרו משם לשם אינו דין שיכשרו לעירובים תלמוד לומר האחת אל כלי חרס, ואין שתים אל כלי חרס.
(ד) כלי יכול אחד מן הכלים, תלמוד לומר חרס אי חרס יכול מקידה, תלמוד לומר כלי הא כיצד זו פ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.