ספרא אחרי מות פרשה ז פרק יא

ספרא אחרי מות פרשה ז פרק יא

  

(א) ישראל, אילו ישראל גר אילו הגרים, הגר לרבות נשי הגרים, בתוכם, לרבות נשים ועבדים.
(ב) אם כן למה נאמר איש איש לרבות, לפי שנאמר אשר יצוד אין לי אלא הצד לקח ירש נתן לו במתנה מנין תלמוד לומר איש איש, אין לי אלא צד נצוד כגון אווזים ותרנגולים מנין תלמוד לומר צד מכל מקום אם כן למה נאמר אשר יצוד רבי אומר לימדך תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה זו.
(ג) עוף יכול אף עוף טמא במשמע תלמוד לומר חיה, מה חיה שהיא מטמא' בגדים אף עוף שהוא מטמא בגדים יצא עוף טמא שאינו מטמא בגדים, אי מה חיה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.