ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ג

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ג

  

מי הוא המוכר שיתקיים לו המכר ומי הוא אשר לא יתקיים לו המכר שהוא מוכר. תדע שאין המכר מתקיים אלא ממי שהוא בן דעת ובן דעת זה מתחלק לכמה דרכים במי שהביא סימנים ומי שלא הביא סימנים ומספר שניו.
הדרך הראשון כל מי שהביא סימנים והוא בן דעת מקחו מקח וממכרו ממכר וזה הוא איש שדברה תורה בו. אבל מי שאינו בן דעת אין מקחו מקח ואין ממכרו ממכר.
הדרך השני מי שלא הביא סימנים יש בו דברים שנתקיים ממכרו בהם כמו שנפרש על אותו דרך שנפרש ואותם דברים שנפרש אותם אם שנה אותו דרך אין ממכרו מתקיים בשום דרך בעו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.