ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ב

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ב

  

מי הוא הדבר שיתקיים בו המכר ומה הוא הדבר שלא יתקיים בו המכר מתחלק לכמה דרכים.
הדרך הראשון אין מכר מתקיים אלא בדבר שיש בו מששא דומיא דגוף אדם שיש בו ארך ורחב ועומק ושלשה יסודות הללו אתה מוצא בכל דבר שיש בו מששא אבל כל דבר שאין בו מששא אין מכר מתקיים בו כגון שאמר לו מכור לי עמידה מכור לי ישיבה מכור לי הלוך אין המכר מתקיים עד שיאמר לו מכור לי מקום עמידה מכור לי מקום ישיבה מכור לי מקום הלוך.
ואם נפשך להקשות כי ימכר לך אחיך העברי שאין לך בגופו שום קניה הא גרסינןא) ואמרינן עבד עברי גופ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.