ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער א

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער א

  

מה שהוא קרוי מכר ואיזהו דבר שיקרא מכר ושלא יקרא מכר ושער זה לכמה דרכים.
הדרך הראשון עקרו של מקח וממכר שאדם נותן ונוטל שיקח חפץ ויתן חפץ וישלם המכר ולית דין ולית דיין ודבר זה במכר אבל במתנה אינו כן.
הדרך השני מה שאדם נותן ונוטל ואינו קרוי מכר כגון הממשכן חפץ לחברו.
הדרך השלישי אתה מוצא שאדם נותן חפץ ונוטל חפץ ואינו קרוי מכר ולא קנה אותו חפץ אלא להנאה שיהנה ממנו כגון שכירות כלים שלאחר שישלמו ימי שכירותו יחזרו הכלים לבעליהן.
הדרך הרביעי אתה מוצא שאדם מוכר חפץ והלוקח אינו ע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.