ספר המצוות לרס"ג

ספר המצוות לרס"ג

  

את ה' אלקיך תירא, ואותו תעבוד בתפלה, ערב, ובקר יחדוהו, באות, וטוטפת לתהלה:
בכנפיך צצית נצח, ובפתחיך מזוזה סלה, כבד הוריך, ירא מהם כלאל נתן למו גדולה:
גדולה לזקני, והדרתם, ומורא למקדש תקים, ללמוד, וללמד דת, והמלך יקראנה לעם בלהקים:
דחה האלילים, ונתצתם, וריעך כמוך תחשקם, הביאה כופר, וצדק תרדוף, ומשקלותיך לצדק הקם:
הקם תקים, ועזוב תעזוב, והעב תעביט די חסרון, השב תשיב אבדה, והענק תעניק והוכיח לכשון:
וחי אחיך עמך, וברכת בשבעך ברון, המול ימול יליד ביתך, ומקנת כספך לברית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.