ספר המצוות לרמב"ם סיום מצוות עשה

ספר המצוות לרמב"ם סיום מצוות עשה

  

ודע שאמרי בכל מצוה כבר התבארו משפטיה במקום הפלוני אין כונתי בזה שהפרק ההוא או המסכתא ההיא תכלול כל משפטי המצוה ההיא עד שלא תמלט מהם שאלה, אבל אזכור המקום אשר בו עיקר דין המצוה ההיא ורוב משפטיה ואולי יהיו שאלות רבות ממשפטי המצוה ההיא מפוזרות במקומות אחרים מן התלמוד לא אזכור מקומם עתה:
וכשתשתכל כל אלו המצות שקדם זכרם הנה תמצא מהם מצות שהם חובה על הציבור, לא לכל איש ואיש, כגון בנין בית הבחירה והקמת מלך והכרתת זרעו של עמלק (מ' כ קעג קפח). ומהם מצות שהם חובה לאיש מיוחד אם עשה הפעולה הפלוני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.