ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ק

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ק

  


והמצוה המאה היא שצונו (ר"פ תזריע) להיות היולדת טמאה ומצוה זו כוללת כל משפטי יולדת: