ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קיז

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קיז

  

והמצוה הקי"ז היא מה שצותנו התורה בערכי שדות והוא אמרו (שם) ואם משדה אחוזתו יקדיש וכו' ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו וכו' וכן בשדה אחוזה (שם) והיה ערכך לפי זרעו וכו' ובשדה מקנה וחשב לו הכהן את מכסת הערכך. וכבר התבארו משפטי מצוה זו על השלמות במסכת ערכין (יג ב, יד א, כא - ל ב, לג א). ואל יחשוב חושב שאלו הארבעה מינים מן הערכים יהיה ביניהם שתוף יחייב שיימנו מצוה אחת, אבל הן ארבע מצות יש לכל אחת מהן דין זולת דין האחרת. ואמנם יכללם שם ערך על צד שתוף השם. ואין ראוי שיימנו מיני הערכים כלם מצו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.