ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נ

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נ

  


והמצוה החמישים היא שצונו להקריב קרבן מוסף בימי חג הסוכות והוא אמרו יתעלה (פנחס כט) והקרבתם עולה אשה ריח ניחוח לי"י. וזה הוא מוסף החג: