ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מו

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מו

  

והמצוה המ"ו היא שצונו להביא שתי הלחם חמץ למקדש עם הקרבנות המיוחדים שהם יבאו בגלל הלחם ביום עצרת המוגבל ולהקריב הקרבנות כמו שבא הכתוב בספר ויקרא ויאכלו הכהנים שתי הלחם אחר הנפתם עם כבשי השלמים והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו (אמור כג) ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרונים וכו'. וכבר התבאר ברביעי ממנחות (מה ב) שזה הקרבן שבא בגלל הלחם חלוק ממוסף היום ושזה זולת זה. וכבר בארנו אנחנו זה באור מספיק בפירוש מסכת מנחות (פ"ב מ"ב). ומשפטי מצוה זו כולם כבר התבארו ברביעי (מה ב, מח א) ובחמישי (נב ב, נג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.