ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מה

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מה

  


והמצוה המ"ה היא שצונו להקריב קרבן מוסף גם כן ביום חמשים מיום הקרבת העומר שהוא ששה עשר בניסן וזה הוא מוסף עצרת הנזכר בבמדבר סיני והוא אמרו יתעלה (פנחס כח) וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לי"י וכו' והקרבתם עולה לריח ניחוח לי"י וכו':