ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מד

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מד

  

והמצוה המ"ד היא מנחת העומר והיא שצונו להקריב מנחת שעורים ביום ששה עשר בניסן ונקריב עמה כבש בן שנתו לעולה והוא אמרו יתעלה (אמור כג) והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן וכו'. ומנחה זו היא הנקראת מנחת בכורים ואליה רמז באמרו יתעלה ויתברך שמו (ויקרא ב) ואם תקריב מנחת בכורים לי"י אביב קלוי באש גרש כרמל. ולשון מכילתא (הוב' מ' כ וש"נ) כל אם ואם שבתורה רשות חוץ משלשה שהם חובה אחד מהם אמרו ואם תקריב מנחת בכורים חובה אתה אומר חובה או אינו אלא רשות תלמוד לומר תקריב את מנחת בכוריך חובה ולא רשות. וכבר ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.