ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מג

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מג

  


והמצוה המ"ג היא שצונו להקריב קרבן מוסף על התמיד כל שבעת ימי הפסח וזה הוא מוסף חג המצות והוא אמרו יתעלה (אמור כג לו) שבעת ימים תקריבו אשה לי"י: