ספר הלכות קצובות נהיגת האבל

ספר הלכות קצובות נהיגת האבל

  

נהיגת האבל
כשחוזרין מן בית הקברות עם האבל אוכלין עמו ואחר אכילתן מברכין ברכת אבלים נברך מנחם אבילים שאכלנו משלו ועונין ברוך מנחם אבלים שאכלנו משלו ובטובו חיינו ב' הזן ונודה לך ה' אל' ב' על הארץ ועל המזון ובבונה ירושלים אומר נחם ה' אלהינו את אבילי ציון ואת אבילי ירושלים ואת האבלים המתאבלים באבל הזה נחמם מאבלם ושמחם מיגונם כאמור כאיש אשר אמו תנחמינו כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנוחמו בא"י מנחם אבילי ציון ובונה ירושלם אמן בחיינו במהרה בימינו בא"י אלהינו מלך העולם אבינו מלכינו אדירינו גואלינו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.