ספר הלכות קצובות הלכות תשעה באב

ספר הלכות קצובות הלכות תשעה באב

  

הלכות תשעה באב
[א] בתשעה באב צריך לפסוק בסעודתו מבעוד יום כמו ביום הכפורים מאכילה ושתיה ואפילו עוברות ומיניקות אינן שותות מים באותו הערב ואסור בשתיית מים וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה.
[ב] ואם ילך אדם להקביל פני אביו או פני רבו או לדבר מצוה מותר לעבור במים עד צוארו ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חלוקו שלא יתראה ערום כולו כאדם רוחץ.
[ג] ואסור לרחוץ במים אפילו אצבעו הקטנה אבל שורה מפה מבערב ואינו סוחטה כמו ביום כיפורים וזה הפרש בין יום הכיפורים לתשעה באב.
[ד] ובכל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.