ספר הלכות קצובות הלכות שעור המקוה

ספר הלכות קצובות הלכות שעור המקוה

  

הלכות שעור המקוה - לטבול בו הנידה והיולדת והקרי ועבד ושפחה וגר המתגייר
[א] שיעור המקוה אמה על אמה ברום שלוש אמות כשיעור קומת האדם וכמה מידת המים שעולה טבילה בהן ארבעים סאה שכל סאה וסאה מאה וארבעים וארבעה שפופרות של ביצה במידה ואם חסר מהן אפילו כוס אחד אינו עולה בו טבילה וזה שיעור המים שכל גופו עולה בהן שהן אמה על אמה ברום שלש אמות ואם מוסיף על שיעור זה הרשות בידו ומותר.
[ב] ובכל נהרות הרצים עולה בהן טבילה בים ובאגמים לאו וצריך להיות המקום נובע מים חיים.
[ג] ואם מקום רחב הוא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.