ספר הלכות קצובות הלכות פורים

ספר הלכות קצובות הלכות פורים

  

הלכות פורים
[א] בפורים אסור בעשיית מלאכה.
[ב] ומזכירין על הניסים בברכת המזון כמו בחנוכה ובתפילה.
[ג] ובקריית מגילה מברך ג' ברכות קודם קריאה על מקרא מגילה ושעשה ניסים ושהחיינו ואחר קריאתה מברך אחת הרב את ריבינו והדן את דינינו וגו' ברוך הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם והאל המושיע.
[ד] וקורא אותה בערב וביום לבד יום אחד.
[ה] וחייב אדם לאכול סעודת פורים ביום.
[ו] וצריך לקרוא מגילה בעשרה בין בזמנה ובין שלא בזמנה מהו בזמנה ושלא בזמנה הרוצה לצאת בדרך מותר לקרוא את המגילה ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.