ספר הלכות קצובות הלכות ספר תורה

ספר הלכות קצובות הלכות ספר תורה

  

הלכות ספר תורה
[א] ששים שיטים כנגד ששים ריבוא של ישר' אורכו ששה טפחים שכן אורכן של לוחות ששה טפחים.
[ב] שלשה אצבעות מלמעלה וארבע' אצבעות מלמטה ורוחב השיטה כשיעור למשפחותיכם שלשה פעמים והוא שיעור טפח למה שלא יטעה בשיטוט עיניו.
[ג] ובין דף לדף ריוח שתי אצבעות ובין שיטה לשיטה כמלא שיטה ובין דיבור לדיבור שהיא תיבה כמלא אות אחד קטן וזהו יו"ד ובין אות לאות כחוט השיער ושלא יתערב אות באות ושלא תצא השיטה חוץ לשירטוט יותר משתי אותיות ומשם הגדול שהוא י"ה ו"ה שלא יוציא אלא אות בלבד חוץ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.