ספר הלכות קצובות הלכות סוכה

ספר הלכות קצובות הלכות סוכה

  

הלכות סוכה
[א] העושה סוכה כשיתחיל לעשות צריך לברך שהחיינו וכשנכנס בה בכל סעודה וסעודה צריך לברך בין ביום ובין בערב אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לישב בסוכה.
[ב] וצריך לסוככה שתהא צילתא מרובה מחמתה ושתהא מרובעת ולעשות לה צורת פתח וגבוהה עד עשרה טפחים כשירה פחות מיכן פסולה ויותר מכ' אמה פסולה וגבוהה עד עשרים אמה כשירה ואם אינו יכול לעשות גדולה יעשה אותה קטנה עד שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו כשירה פחות מיכן פסולה.
[ג] ומדליק בה נר ומדליק על שולחנו ואסור להכניס לתוך הסוכה מכל כלי תש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.