ספר הלכות קצובות הלכות יום טוב

ספר הלכות קצובות הלכות יום טוב

  

הלכות יום טוב
[א] אילו אסורין והיתירן בכל ימים טובים בין בחג המצות בין בעצרת בין בראש השנה וסוכות. אין נושאין נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות מארסין אבל לא כונסין ואין עושין סעודת אירוסין מפני ששמחה היא לו אבל מחזיר הוא את גרושתו ומותר.
[ב] מקצצין עצים במועד לצורך המועד ושלא לצורך המועד אסור ואם הותיר הותיר.
[ג] אסור לנפוח במפוח של ברזל אלא בקנה.
[ד] ואסור לגזוז צמר שבראש הבהמה אלא בלהב האש.
[ה] ודורון שיביא גוי לישראל בין ירק בין כל מיני פירות שהן מחוברין לקרקע אס ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.