ספר הלכות קצובות הלכות טריפות

ספר הלכות קצובות הלכות טריפות

  

הלכות טריפות
[א] אילו סרכי הריאה כשמכניס הטבח את ידו יבדוק בריאה בשתי האומות משני צדדין בכל מקום שהן אחוזות בין בצלעות בין בבשר בין בלב בין בחצר הכבד בין בשומן הלב בין בגבי האומות בין באפי האומות בין בשוליהן בין בגגיהן אפילו כחוט השערה טרפה ואין לה בדיקה לא בנפיחה ולא בעניין אחר.
[ב] אבל האזנים שהן משני צדדין שלשה מימין ושנים משמאל אם הם נדבקים בצלעים או בבשר שבין הצלעים בין בגגן בין בגבן בין בשוליהן כשרים בנפיחה אם לא תצא הרוח אבל אם תצא הרוח טריפה.
[ג] ואם אילו האזנים דבוק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.