ספר הלכות קצובות הלכות חנוכה

ספר הלכות קצובות הלכות חנוכה

  

הלכות חנוכה
[א] בחנוכה חייב אדם להדליק נר אחת בלילה ראשונה בלילה שניה שתיים ויוסיף אחת בכל לילה עד שמונה ימים וחייב לברך שלוש ברכות להדליק נר של חנוכה ושעשה ניסים ושהחיינו והרואה מברך שתים שעשה ניסים ושהחיינו הני מילי בלילה ראשון אבל מיכאן ואילך המדליק מברך שתים והרואה אחת ואם רוצה לעשות נר אחד בכל לילה ולילה כלילה הראשון יצא ידי חובתו.
[ב] וצריך להניח נר בצד שמאלו מחוץ לפתח כדי שיהא הנר בהכנסתו משמאלו והמזוזה מימינו ויכנס בין שתי מצוות ואם היה דר בעליה מניחה בחלון הסמוך לרשות הר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.