ספר הלכות קצובות הלכות העומר

ספר הלכות קצובות הלכות העומר

  

הלכות העומר
[א] העומר שהיו ישראל עושין שיעורו ארבעים ושלוש ביצים וחומש ביצה כמשקל הביצים כן משקל העומר ומשיעור כזה אשה חייבת להפריש חלה.
[ב] קודם הפסח היו חוקרין בארץ ישראל על העומר באי זה מקום ימצא תחילה והיו קוצרין אותו בערב הפסח וממחרת הפסח היו מקריבין אותו לפני הארון מבחוץ ונוטלו הכהן ומרימו ומוליכו ומוביאו והיה טוחנו ועושה ממנו לחם הכהן הגדול ואוכלו ואחר כך היה חיטים החדש מותר לקצור ולאכול כל ישראל.
[ג] והעומר הזה מן חלק אחד של שדה היו מביאין אותו אבל בביכורים של פירות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.