ספר הלכות גדולות סימן לד - גט חליצה

ספר הלכות גדולות סימן לד - גט חליצה

  

[עמוד שנה] מה דהוה קדמנא ביום פלוני דהוא אנך בירה פלוני למניינא דרגילנא ביה אנחנא דייני דמקצתנא כתיבין לתחתא במותב תלתא כחדא הוינא בבית דין (יבמות לט ב) איך דפלונית בת פלוני ארמלת פלוני בר פלוני סליקת לקדמנא לבי דינא והקרבת לקדמנא גברא חד דשמיה פלוני בר פלוני יבמה וכן אמרת פלוניתא דא, דאנא הוה נסיב לי פלוני בר פלוני מיתנא אחוה דפלניא דנן מן אבוהי, ושכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק ובר וברת ומקיים שמיה בישראל לא שבק, והדין פלניא אחוהי דההוא פלניא מיתנא חזי ליבומי יתי מן אוריתא, כען אנתון רבנן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.