ספר היראה

ספר היראה

  

טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו (איכה ג), כי טוב לאדם לשאת ולסבול עולו של הקב"ה ולתת מוסרות ומוטות על צוארו להכנס לעבודת בורא העולם, ויזכור את בוראו בימי (כחו) [בחורותיו] (כצ"ל, ומלשון הכתוב [קהלת יב]: "וזכור את בוראיך בימי בחורותיך") ובכל יום ויום יוסיף אומץ ויתחזק במצות בורא עולם, ויכניס אהבתו בלבו (ויחשוב), [אולי צ"ל וישווה וכמשה"כ (תהלים יז): שויתי ה' לנגדי תמיד] הבורא תמיד לנגד עיניו, ועל ידי כן יתן יראת הצור על פניו, ויכניע לבו, וישפיל קומתו ואת רום עיניו, וילך שחוח ויתהה על עונות נעוריו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.