ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר ג

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר ג

  

המאמר השלישי - ברפואה הנפשית. והוא פרק אחד, והוא דבור כללי במדות, וההנהגות, והנמוסים, והחוקים והתחנות, והתפלות, ותוספות באורים, ומשלים בחליים הנפשיים, ואופני רפואתם.
בזה הפרק נבאר שתכלית מה שיגיע אליו בפילוסופיא המעשית הוא הגעת ההצלחה, וזה ישלם בתקון המדות ראשונה, והנהגת הבית שנית, והנימוסים המדיניים שלישית, ונבאר שזה נמצא בתורתנו על הדרך היותר שלם שאפשר. ונאמר ראשונה, שנפש האנושית כמו שהיא בעלת שלשה כחות ראשונים גדולים, עד שחשבו קצת הפילוסופים שהם שלש נפשות, צומחת, חיונית, ומדברת, כן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.