ספר האגור שורשים וכללים

ספר האגור שורשים וכללים

  

ויהי כאשר התעו אותי סעיפי מחשבותי. ועשתנותי לחצוני. לא יתנוני השב רוחי עד אוציא לפועל מזימות לבי. ויד ה' היתה עלי חזקה, לגמור המלאכה כפי חקה. והשלמתי עבודת היום וכל דיני מועדי' ואמרתי אעלה בתמר. אוחזה בסנסני דיני איסור והיתר. מפני שראיתי הרבה מתנהגים. מצפצפים ומהגים. ודתיהם שונות משתנות מדעת חז"ל והולכים לקולא. ומקל"ם יגיד להם. אף יש פורצים ורצים אחרי מנהגיהם הרעים אשר נהגו ולא שתו לבם לדברי רז"ל גם במה שכלם אסרו. על כן נתעוררתי ונתאזרתי חיל לכתוב בקוצר כל המחלוקות הנמצאות בדיני אסור והיתר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.