ספר האגור הקדמה

ספר האגור הקדמה

  

דברי אגור בן יקא אל התלמיד החשוב כמ"ר עזרא בן כמ"ר דוד עובדיה הרופא זצ"ל מבית לאון מעיר טריקרקו.
חשקה נפשו חשק נפלא להתדבק בחכמים כל היום יחרוש ידרוש יפרוש כנפיו להסתופף בצל החכמה למען יתדמה במעשיו בדעותיו בעשתונותיו אל השלמים התמימים בפעולתם לא יסבו בלכתם. ובראותי טוב כוונתו ותכונתו מעותדת לקבל החכמות התורניות לטוב מזגו וישר שכלו יחתור מחתרות נסתרות למצא אורחות נכוחות. יסקל מסילות סלולות ללכת אל עיר מושב המזימה. ואותי יום יום ידרוש להראות לו מבוא העיר להעיר רעיוניו להאיר עיניו להגיע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.