ספר האגור הלכות תפילה סימן ד

ספר האגור הלכות תפילה סימן ד

  

ובדין הברכות לברך נטילת ידים ואשר יצר אחר שנפנה לגדולים או לקטנים, יש אומרים לקטנים לבד כל היום צריך לברך אשר יצר ולא על נ"י ועל הגדולים כל היום יברך שניהם אפילו בלא למוד אחריו ולא תפלה. והרא"ש לא היה מברך אפילו על הגדולים רק אשר יצר אפילו כשרצה ללמוד אחרי כן רק כשרצה להתפלל אחריהם. ובמרדכי כתב פרק אלו דברים שאם רוצה ללמוד אח"כ או להוציא מפיו דבר שבקדושה או ללכת לבית הכנסת מברך שניהם. ואם יושב ובטל די לו באשר יצר. ובתשובת הרשב"א פירש בשם ה"ר יונה שאין לברך על נטילת ידים אלא בשחרית ובשעת אכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.