ספר האגור הלכות תפילה סימן ג

ספר האגור הלכות תפילה סימן ג

  

ולענין העוסק בתורה קודם תפלה אם צריך נטילת ידים. הרא"ש פסק במסכת ברכות בסוף שאדם יכול לברך כל הברכות השייכות קודם התפלה בלי נטילת ידים רק שלא נפנה לגדולים או לקטנים ושפשף. והביא ראיה ממאי דאיתא בפרק הרואה כד אתער משנתיה מברך אלהי נשמה וכו' דמשמע מיד כשנעור משנתו. ובשבולי הלקט בשם רבינו יהודא משפיר"א שכאשר נעור משנתו של שינת היום צריך לברך אלהי נשמה. ולי המחבר נראה שטוב ליטול ידיו לכתחלה כשיש לו מים דרוח שיבתא שורה על הידים ואם אין לו מים לפי שעה כדאי הוא הרא"ש לסמוך עליו בשעת הדחק דהא טעמא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.