ספר אבודרהם דיני שלש סעודות

ספר אבודרהם דיני שלש סעודות

  

אמרינן בשבת בפרק כל כתבי הקדש (קיז. ב') שחייב אדם לקיים ג' סעודות בשבת ודריש לה מקרא שנאמר (שמות טז, כה) כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה. ובשכר המצוה הזאת אמרינן התם כל המקיים שלש סעדות בשבת ניצל משלש פורעניות: מחבלו של משיח וממלחמת גוג ומגוג ומדינה של גיהנם. ובכל אחד מאלו השלשה פורעניות הזכיר יום: חבלו של משיח לפני בא יום ה' (מלאכי ג' כג) מלחמת גוג ומגוג והיה ביום בא גוג (יחזקאל לח, יח) דינה של גיהנם הנה יום בא בוער כתנור (מלאכי ג, יט) ועוד אמרינן התם א"ר יוסי יהא חלקי מאוכלי ג' סעוד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.