ספר אבודרהם דיני קריאת התורה

ספר אבודרהם דיני קריאת התורה

  

שליח צבור נהגו לקרותו חזן ועקרו מלשון שמירה הוא דאמרינן בשלהי פרק השוכר את הפועלים (ב"מ צג, ב) עד מתי שומר שכר חייב עד כדי הייתי ביום אכלני חורב. ואמרינן עלה התם בחזני מתא. ומקשי ויעקב חזנא דמתא הוה דאלמא לשון ניהוג ושמירה הוא לפיכך המנהיג בית הכנסת בשמירתו נקרא חזן. וגם נהגו לקרותו חזן מתרגום וירא וחזא מפני שהוא צריך לראות היאך יקרא והיאך קורא בני אדם לקרות בתורה, וכדאשכחן לענין שליח שהוא עומד בין הקורא למתרגם דאמר (תוספתא מגילה רפ"ג) ש"צ עומד ומחזין ביניהם. ודע כי ש"צ הוא עתה בזמן הזה במ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.