סדר עולם רבה (ליינר) פרק טז

סדר עולם רבה (ליינר) פרק טז

  

והימים אשר מלך שלמה [בירושלם] על [כל] ישראל ארבעים שנה (מלכים א יא מב), רחבעם בנו י"ד שנה, אביה בנו ג' שנים, ובשנת כ' לירבעם מלך אסא, כי בן ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלם (דברי הימים ב יב יג), הוי כמה ראהו דוד שנה אחת, ועשה את התורה הוא (ובניו) [ועמו] שנים שלש, וברביעית מרדו, שנאמר כי הלכו בדרך דויד ושלמה (שנים) [לשנים] שלוש (שם /דברי הימים ב'/ יא יז), וברביעית מרדו במקום, שנאמר ויהי כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו עזב את תורת ה' וגו' (שם /דברי הימים ב'/ יב א), וגם קדש היה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.