ס"ט

ס"ט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18557 מקורות עבור ס"ט. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


41

זוהר חדש מהדורת הסולם - שיר השירים מאמר שחורה אני מתתאי ונאוה מצד המלאכים

 שפירא לסלקא ביה לעילא, ייתון לקטרגא ולאדכרא חוביהון דישראל. ומקטרגי להו, ומעכבי לה לסלקא לעילא, ולאתחברא בבעלה.[אות תכו] ועל דא, כאהלי קדר, מסטרא דתתאי. כיריעות שלמה, מסטרא דילכון. ובגין כך, אל תראוני שאני שחרחורת. לא תסתכלון בי כלל, בשביל אינון תיקוני דילי, דאינון בסטרא דתתאי, דהא (דף ס"ט ט"ד) בגיניהון נזיף בי שמשא. ולאו איהו בלחודוי, אלא בני אמי נחרו בי, אבהן דעלמא, כד חמו קדרותא דילי מסטרא דתתאי.[אות תכז] וא"ת יאות הוא למימר הכי. אין. דהא מתרין סטרין יאות הוא. חד, בגין אורח שלים, דלא יקטרגון על ישראל בנהא. וחד, דלא יעכבון עלה מלסלקא לאתחברא בבעלה, ולמנקט

42

פירוש הסולם לזוהר - פתיחות מבוא לספר הזהר

 הן המרכז שבכל עולם, והוא ניזון מכל המציאות הרוחני שבאותו עולם כדרך המדבר הגשמי הניזון מכל המציאות הגשמי שבעוה"ז באופן, שבחי"א שהוא הרצון לקבל את קיומו ההכרחי הוא מקבל מהארת היכלות והלבושים אשר שם, ובחי"ב שהוא מותרות בהמיות המגדילים את גופו, הוא מקבל מבחי' המלאכים אשר שם (ועי' תק"ז תקון ס"ט דף ק"ה שורה ל"ב) שהן הארות רוחניות מיותרות על מדת קיומו, כדי להגדיל את הכלים הרוחנים שנשמתו מתלבשת בהם, הרי שבחי"א ובחי"ב מקבל הוא מבחינות נמוכות הימנו שהם ההיכלות הלבושים והמלאכים אשר שם, שהם נמוכים מנשמות בני אדם. ובחי"ג שהיא תאוות אנושיות, שהן מגדילות את רוחו של האדם, המקבל

43

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר השושנה

 הראש דא"א, כנ"ל, וע"כ הפרסא עומדת מתחתיהם ומבדלת ביניהם, לבין ישסו"ת וזו"ן, שהם מים תחתונים, הנמצאים בפגם מחסרון הארת הראש דא"א. וז"ס מים תחתונים בוכים, אנן בעינן למהוי קדם מלכא. כי רוצים לעלות ולקבל הארת החכמה מראש דא"א.ד) ובזה נבוא לביאור השם מ"ב. כי נמצא בתיקוני זוהר (תיקון ס"ט במאמר דבעלי קבין נוסח אחר), שמתבאר שם השם מ"ב בב' אופנים: אופן א) הוא השם מ"ב דאצילות, המכונה שם דיוקנא ממש, כלומר שכלהו השמות נחתמו ממנו, והוא ד' האותיות דהוי"ה בפשוט, ועשר אותיות דהוי"ה במילוי, וכ"ח אותיות דמילוי המילוי שהן ביחד מ"ב אותיות. אופן ב) הוא, השם מ"ב דעובדא דבראשית,

44

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר הניצנים

 דכר ונוקבא. כי עינים ה"ס אבא, וע"י עלית ה"ת אליו נתתקן הזווג של ראש בה"ת, שנקראת נקבי העינים, ואמא שהיא בינה יצאה משום זה מהראש אל הגוף. שז"ס שאין בא"א אלא כו"ח בראשו ובינה יצאה לגוף. ונמצא עתה שהעשיה שהיא ה"ת מלכות, קודמת לשמיעה, שהיא בינה. וז"ס מ"ש בתיקונים תי' ס"ט, אני ישנה, שניה ודאי לחכמה, ע"ש. כי אבא נתתקן בנוק' הנק' אני, ונעשתה הנוקבא כמו אבא, לספירה שניה לכתר, ודורש, כי ישנה היא אותיות שניה ואני ישנה כמו אני שניה. ע"ש.ומחמת עלית המלכות לנקבי העינים נמתקה שם מאד, ונעשתה ראויה אח"כ לעלות ולהלביש או"א עילאין, ולקבל מוחין שהם

45

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר דטעין חמרי

 חז"ל נביא הוא דלא קם כמשה אבל חכם קם (סוף ילקוט ראובני). וכן חכם עדיף מנביא (ב"ב י"ב א) ובזה שבחו את עצמם ואנן חמינן וזכינן לנהורא דא דהוה אזיל בהדן, ונתקיים בעלמא כי אנחנו זכינו לנהורא דא שעליו נאמר לא יראני האדם וחי, ואנחנו חיים בעוה"ז. (ועי' בתק"ז תק' ס"ט דף קט"ו ע"ב).[אות קיב] אזלו מטו לחד וכו': הלכו. הגיעו להר אחד, כנטות השמש. התחילו דופקים ענפי האילן שבהר זה בזה, ואומרים שירה. בעוד שהיו הולכים שמעו קול אחד חזק שהיה אומר, בני אלקים קדושים, אותם הפזורים בין החיים בעולם הזה, אותם מאורות בני הישיבה, האספו למקומכם להשתעשע

46

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר יהי מארת

 וקסטירין דמשוטטי בעלמא בגריעו דילה לכל אינון דאחידן ביה בהימנותיה דקב"ה. מגן הוא על כל אלו הרוחות רעות ובעלי הדין המעופפים בעולם בעת מיעוט הלבנה. לכל אלו המחזיקים בו באמונתו של הקדוש ברוך הוא. קסטירין פירושו בעלי הדין המענישים, מלשון ראהו קסדר אחד (שבת מ"ט) והיינו כמו שאומר לעיל באות ס"ט אתברי קליפה למוחא שפירושו שהקליפה קודמת למוח שהיא סיבה לגילוי המוחין, כנ"ל, כי הקליפה הנקראת מאר"ת מטרם תיקון נוקבא דז"א הנק' לבנה, היא עצמה נהפכת להיות מגן על בני אדם אחר תיקון הנוקבא, ואותיות מאר"ת נהפכו לאותיות אמר"ת, ונעשתה למגן וכו'.[אות קד] שלמה מלכא כד נחית לעומקא דאגוזא,

47

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר והארץ היתה תהו

 לצורה מופשטת בלי חומר. ואח"כ מקבלים ישסו"ת הצורה מופשטת דאו"א, שמתלבשת בחומר שלהם, והם בחינת בריאה דאצילות. ובחינה ג' של שם מ"ב, ה"ס זו"ן העומדים למטה מטבור דא"א, שה"ס הנחתמים בצורת החותם שהוא ישסו"ת, וה"ס השעוה הנחתמת מהחותם, והם בחינת יצירה דאצילות.ובמתבאר תבין היטב את התקוני זהר (תק' ס"ט ק"נ ע"ב קנ"א בהמאמר דבעלי קבין) וז"ל ואית שם בן מ"ב, בצורות חותמא דשעוה נכתב. ואית שם מ"ב בציור דיוקנא דמלכא, חקיק על חותם. ואית שם מ"ב דאיהו דיוקנא ממש. יש שם בן מ"ב, שהוא בצורת חותם של שעוה נכתבת. ויש שם מ"ב שהוא בציור של צורת המלך החקוקה על

48

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר את קשתי נתתי בענן

 הקשת ברית, כליל דא בדא, ועל כן נקראת הקשת בשם ברית, משום שכלולים זה בזה. כמו שנתבאר לעיל בדיבור הסמוך.[אות רסט] ודא זהרא וכו': וזה הקשת הוא זהר כבוד העליון, מראה כל המראות. דהיינו מלכות, הנקראת כבוד העליון, ובה כל המראות (כנ"ל בראשית א' דף ע"ד אות ס"ט) היא מראה. כמראה אורות הנסתרים, שהם גוונין נסתרים, גוונין שלא נגלו. כלומר אלו ג' גוונים, לבן אדום וירוק, שהם חג"ת, שאורותיהם מכוסים ונעלמים למעלה מחזה, נתגלה המראה שלהם בהקשת. (כנ"ל בראשית א' דף ע"ז אות ע"א וע"ב ע"ש בהסולם)ולית רשו וכו': ואין רשות לעין להסתכל בקשת כשהוא נראה בעולם, שלא

49

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר השבטים

 אור של חידוש שנתחדש על ידי ימין ושמאל דבינה המולידים.ועל סוד הזה אומר הכתוב, מה שמו ומה שם בנו כי תדע. שסובב על בינה וז"א, אשר ב' קוי הבינה שהיו נקראים חכמה ובינה, השיגו השם אבא ואמא. וז"א השיג השם בן אליהם, שנתחדש ויצא מהם. וז"ש בתקונים תקון ס"ט ק"י ע"א, מה שמו, חכמה עלאה דתמן חכמה. כלומר שהכתוב מה שמו, סובב על אמא עלאה שה"ס בינה, וקו ימין שבה ה"ס חכמה, ושניהם השיגו השם או"א, דהיינו מולידים. וז"א בן הנולד מהם. כמבואר.וזה אמרו כאן, ישראל אקרי בן לקב"ה בגין דאתדבק ביה כי נשמות הצדיקים מתדבקים בהקב"ה, על

50

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר לא תחרוש בשור ובחמור

 הוא גבורה ובחינת שור, וע"כ היה הוא, הכנגד של חמור דקליפה, שהוא ימין, והיה יכול להכניעו, אבל לקליפת חמור שבמצרים לא היה יכול להכניעם, משום שהם היו מחוברים בשור, שקבלו כח מיוסף שהיה מולך עליהם. וע"כ רק לוי, דהיינו משה הבא משבט לוי, שהוא בחינת ת"ת, (כנ"ל פ' ויצא דף ס"ט ד"ה מאי) הכלול ימין ושמאל ביחד, היה כחו יפה להכניע אותם החמורים שבמצרים, ולא שמעון, שהיה בו שמאל בלבד.כלהו בעו לאשתתפא וכו': כולם רצו להזדקק אל יעקב ותקנו עצמם לנשוך אותו, והוא עמד כנגדם בבניו, והכניעם תחתיו.[אות קנב] השתא דעשו וכו': שואל עתה, בגלות האחרונה, שעשו נושך

1234567891011121314151617181920