נחל קדומים שמות פרשת יתרו

נחל קדומים שמות פרשת יתרו

  

(א) וישמע יתרו כהן. ס"ת עון שהיה כומר לע"ז ונתגייר. וישמע וי שמע צוח וי על מפלת האומות דגיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה באפיה. רבינו מהר"א מגרמיזא ז"ל. ומ"ש בתחלה כונתו לכפר על עונו. א"נ אפשר שהגם שנתגייר היה ירא על העון שעשה אמנם ס"ת וישמע יתרו כהן מדין חתן משה עם ב' כוללים גימט' כקטן דמי ורז"ל אמרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. ואפשר וישמע ר"ת וקריעת ים שמע מלחמת עמלק. יתרו שאז נתגייר והוסיפו לו אות על שמו. ולדעת הרב ש"ך ומהר"ש בן אלקבץ ז"ל שהאות ששם ה' לקין היתה אות יוד אפש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.